©2018 by NOTITIA OFICYNA WYDAWNICZO - EDUKACYJNA

Zamówienia publiczne dla początkujących

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych.

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych
do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Termin/ lokalizacja:

12 sierpnia 2019 r. / BYDGOSZCZ

 

Czas trwania: 6h

 

Cena: 550 zł brutto