©2018 by NOTITIA OFICYNA WYDAWNICZO - EDUKACYJNA

O NAS...


Misją naszej działalności jest zagwarantowanie profesjonalnej przestrzeni wydawniczej zarówno dla tych, którzy  przetarli już autorskie szlaki jak i tych, którzy są debiutantami.

Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu książek zarówno naukowych

jak i popularnonaukowych bez względu na dziedzinę.

Naszym pragnieniem jest, aby każdy autor znalazł u nas przestrzeń sprzyjającą rozwijaniu twórczego talentu.

 

Wydawnictwo oferuje:

-skład i łamanie tekstu

- korektę tekstu

- projekt okładki

- druk książek i publikacji

ATRAKCYJNE CENY!

KRÓTKI CZAS OCZEKIWANIA
NA REALIZACJĘ USŁUG!

Wyceniamy tekst w przeliczeniu na arkusze wydawnicze.
Jeden arkusz to:
 - 40 000 zna­ków typo­gra­ficz­nych (ok. 20 stron) prozy
- 800 wier­szy obli­cze­nio­wych (po 50 zna­ków)
- 3000 cm2 powierzchni ilu­stra­cji
(wzo­ry mate­ma­tycz­ne, che­micz­ne, diagramy)

DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO!

Po otrzymaniu materiału zaczynamy od wyceny wybranej  usługi.  Na tym etapie poznajemy oczekiwania Klienta
i staramy się dostosować do nich naszą cenę.

Stack of Magazines
Open Book

Littera scripta manet...

Słowo zapisane pozostaje...

Napisz wiadomość lub zadzwoń
do naszego wydawnictwa.
Wystarczy próbka tekstu,
a my bezpłatnie dokonamy wyceny.
Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie
z uwzględnieniem Państwa oczekiwań.
Zapraszamy do współpracy!
Zespół  NOTITIA