©2018 by NOTITIA OFICYNA WYDAWNICZO - EDUKACYJNA

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez NOTITIA OFICYNA WYDAWNICZO-EDUKACYJNA, Szarych Szeregów 13/40, 85-829 Bydgoszcz
NIP 967-11-81-329, REGON w celach związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą transakcji w ramach sklepu administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy.