©2018 by NOTITIA OFICYNA WYDAWNICZO - EDUKACYJNA

Firma została utworzona w 2015 r. przez dra Jacka Chedę. Firma zajmuje się szkoleniami oraz edukacją (prowadzi  szkolenia z zakresu prawa handlowego i prawa administracyjnego, ochrony własności intelektualnej, prawa cywilnego, prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, planowania przestrzennego, zarządzania, prawa oświatowego, zarządzania kryzysowego ochrony informacji niejawnych i danych osobowych). Prowadzi także terapie logopedyczne w przedszkolach i szkołach podstawowych. Firma zajmuje się także działalnością naukową i wydawniczą (dotychczas zorganizowała  trzy  konferencje i wydała trzy monografie).
W obszarze działalności naukowej współpracuje z wieloma podmiotami, szczególnie z Karpackim Towarzystwem Naukowym i Oświatowym z Krosna, Wyższą Szkoła Menedżerską w Warszawie
oraz Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

 

Dr Jacek Cheda jest doktorem nauk prawnych, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jest autorem przeszło 60-ciu artykułów i rozdziałów monografii, trzech podręczników dla studentów, redaktorem czterech monografii.  Od 2011 r. do 2014 był członkiem zarządu Fundacji Ius Medicinae. Także od 2011 r. do 2013 r. był redaktorem prowadzącym czasopisma Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, a od 2013 r. jest redaktorem prowadzącym Karpackiego Przeglądu Naukowego. Od prawie 25 lat prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. W swojej działalności dydaktycznej współpracował z Uniwersytetem Łódzkim, Politechnika Łódką, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bydgoską Szkołą Główną w Bydgoszczy. Od przeszło 20 lat zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, współpracuje także z Wyższą Szkoła Menedżerską
w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie.