©2018 by NOTITIA OFICYNA WYDAWNICZO - EDUKACYJNA

Elektronizacja
zamówień publicznych
w praktyce.

Program szkolenia obejmuje:

- NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ELEKTRONIZACJI

- DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PO ELEKTRONIZACJI

- PLATFORMA ZAKUPOWA

- ELEKTRONIZACJA I SWIZ

- PEŁNOMOCNICTWO

- ZMIANA A WYCOFANIE OFERTY

- JAWNOŚĆ OFERT I MOŻLIWOŚĆ UTAJNIENIA TREŚCI

Termin/ lokalizacja:

19 sierpnia 2019 r. / BYDGOSZCZ

 

Czas trwania: 6h

 

Cena: 550 zł brutto